ağlaşmaq

qarş. Birlikdə ağlamaq, ağız-ağıza verib ağlamaq, bir-birinə qoşulub ağlamaq. Bir kənddə camaat ağlaşaağlaşa z. yüzbaşının ayağına yıxılıb: – «Bəs toxumluğu aparırsınız, biz başıdaşlı nə əkək?» deyirdi. Ç.. Anabala baş-başa verib ağlaşdılar. B. T.. Az keçmədən, xarabalıq insan səsi ilə doldu. Uşaqların ağlaşmağı kəndin kimsəsiz sükutunu pozdu. Ə. M.. // Ölünün üstündə ağı deyib bir yerdə ağlamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • mələşmək — qarş. 1. Hamı bir yerdə mələmək, səs səsə verib mələmək. Qoyun quzu mələşir. – Mələşmir sürülər, kişnəmir atlar; Niyə pərişandır halların, dağlar! A. Ə.. Ürgələr oynaşır, atlar güləşir; Qoyunlar səs səsə verib mələşir. S. V.. 2. məc. Birlikdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağlaşma — 1. «Ağlaşmaq»dan f. is. 2. is. Yas, matəm. <Əbdürrəhman bəy:> Arvad, bilirsən nə var; mən sənə çox məsləhət görürəm durub gedəsən bir ağlaşmaya. N. V.. Köhnə məzarlıqda bir ağlaşma var; Qazılır ortada bir dərin məzar. M. Müş.. Ağlaşma açmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hıçqırışmaq — qarş. Hıçqırıqla ağlaşmaq. Məhbusun burnunun kəsilmiş olduğunu görən kəndlilər heyrətlə hıçqırışırdılar. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hönkürüşmək — qarş. Hönkürtü ilə ağlaşmaq, səs səsə verib ağlamaq. <Salatınla Mələk> ağır fəlakətə düşmüş və dar gündə rastlaşıb, bir birinə həyan olan doğma adamlar kimi qucaqlaşıb hönkürüşdülər. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.